Розрахунок встановлення ліміту каси бланк 2013

розрахунок встановлення ліміту каси бланк 2013
Відсутність запису в Книзі про отриману підприємцем готівку є порушенням норм з обігу готівки та її неоприбуткуванням.Порядок визначення ліміту Ліміт каси установлюється підприємствами самостійно на підставі певного документу — Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Перевищення цієї граничної суми готівкових розрахунків у подібній ситуації розцінюється як порушення (лист № 50-0004/51974). Однак коли підприємство (підприємець) відшкодовує готівку співробітнику, витрачену ним на господарські потреби, 10-тисячне обмеження не діє. Ліміт каси підприємства встановлюють самостійно, узгоджувати ліміт з банком не потрібно. Документи, які підтверджують обставини, що виявилися підставою для зміни ліміту та/або строків здачі готівки до банку, додаються до відповідного наказу підприємства про зміну ліміту й/або договору з банком. Перший примірник надсилається органам податкової служби за місцем державної реєстрації підприємства (підприємця) для вжиття заходів, передбачених чинним законодавством; другий – передається безпосередньо відповідному підприємству; третій – залишається в документах контролюючого органу.


Він підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). Ліміт каси підприємства може встановлюватися на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси. Таку ж ревізію проводять відносно сум, зданих у вечірню касу банку в останній день місяця й не зарахованих у перший день наступного місяця. Записи в «електронній» касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з касових документів. Під час розрахунку цього показника не враховуються суми, одержані за цей період в установах банку; РД — кількість робочих днів підприємства за обрані 3 місяці. Я віднедавна працюю в «1С:Бухгалтерії 8». Прочитавши у вашому виданні про експрес-перевірку ведення обліку, вирішила нею скористатися. І тут же програма повідомила про перевищення ліміту каси.

Яка відповідальність передбачена за порушення касової дисципліни? Як встановити ліміт каси та чого очікувати за порушення граничного його розмірів? Ревізор перевіряє своєчасність і повноту зарахування на рахунки в банках кожної окремо зданої суми. При цьому враховують особ­ливості своєї діяльності і режим роботи, обсяг готівкових надходжень (видатків), терміни здавання готівки тощо. Порівнюючи дані журналу №1 з Головною книгою, ревізор встановлює реальність сум залишків каси шляхом перевірки записів з дебету і кредиту рахунка 30 «Каса», зроблених на основі прибуткових і видаткових касових ордерів. Перевірка Перевірка Натисніть, будь-ласка, на це посилання, якщо броузер не переадресував на документ автоматично.

Похожие записи: