Графік обліку робочого часу для бюджетних установ бланк

графік обліку робочого часу для бюджетних установ бланк
Акордна форма оплати праці застосовується коли виконавцю (виконавцям) заробітну плату нараховують за певну виконану роботу. Тому новоприйнятих або звільнених працівників уносять/виключають з Табеля на підставі розпорядчих документів, зокрема наказів, розпоряджень керівника. Статтею 50 КЗпП установлено тривалість робочого часу 40 год. натиждень. Це вважається робочим часом нормальної тривалості. Ця норма не може бути збільшена ні колективними, ні трудовими договорами.


Слід зауважити, що форма Табеля обліку робочого часу має рекомендаційний характер, тобто допускається включення до неї граф і кодів, які конче потрібні, зважаючи на особливості діяльності підприємства. Доповнимо, що такою відміткою можна також позначити час (дні/години) направлення працівника на курси підвищення кваліфікації або короткострокові семінари, зокрема тренінги. На це вказує Мінпраці у листі від 22.06.2010 р. № 6551/0/14-10/13 (ср. 031233400). Перенесення робочих днів. Давайте розбиратися. ТАБЕЛЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ На виконання законних вимог, зокрема глав IV — VII КЗпП, на підприємствах, в установах, організаціях роботодавець зобов’язаний вести облік робочого часу.

Але коло застосування Табеля набагато ширше, ніж здається на перший погляд. Відповідно до стат­ті 315 наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України «Про затвердження Переліку типових документів» від 20 липня 1998 року № 41 табелі мають зберігати 3 роки. Представники інспекції з праці на підставі Табеля можуть оцінити, чи не порушено права працівників, наприклад, у частині дотримання норм про надурочні години. Кожна зміна виконує роботу згідно з графіком змінності, що затверджується на строк не менший за один місяць і доводиться до відома працівників не пізніше як за тиждень до початку місяця, а на строк понад один місяць — за два тижні до їх запровадження. Iнакше власник або уповноважений ним орган доплачуватиме до мiнiмального рiвня заробiтної плати. Звернути увагу Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Похожие записи: