Бланк актів прихованих робіт

бланк актів прихованих робіт
Результати вимірів оформляються актом визначення точки роси (додаток 6). У разі застосування вогнезахисних засобів штукатурного типу на поверхні, що вібрують, необхідно застосовувати армувальну сітку. Дані інвентаризації фіксуються в акті форми № КБ-7 (табл. 8.10), у якому вказується обсяг і вартість незакінчених конструктивних елементів і видів робіт. Організаційні і технологічні рішення ПВР повинні базуватися на сучасних методах виконання робіт і прийомах праці. За необхідності у ПВР включаються технологічні карти (схеми) — типові або індивідуальні — виконання найбільш великих за обсягом, складних або нових видів робіт.


Для визначення обсягу незавершеного будівельного виробництва щомісяця проводиться інвентаризація всіх робіт, виконаних підприємствами і не готових до здачі замовнику. При виникненні спірних питань представники техради у дводенний термін після техради (четвер, п’ятниця) здійснюють виїзд на місце. Сторони підтверджують, що не мають претензій одна до одної щодо виконаних робіт. 4. Цей Акт складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін. ВИКОНАВЕЦЬСПД ФО Апостол Данило Антонович 79000, м. Львів, вул. Классификация», захисні дерматологічні пасти за ГОСТ 12.4.068-79 «Система стандартов безопасности труда. Під час вогнезахисного обробляння здійснюється контроль за якістю виконання робіт. Проте використання журналу обліку № КБ-6 як первинного облікового документа є не обов’язковим, а лише рекомендованим виконавцям будівельних робіт.

Після чого комісія продовжує роботу у вищезазначеному порядку. Після встановлення армувальної сітки складається акт огляду прихованих робіт (додаток 5). За особливих умов експлуатації застосованого вогнезахисного засобу його додатково вкривають шаром захисного матеріалу, який захищає від негативного впливу навколишнього середовища. Вартісні показники форми відбиваються за договірними цінами, затвердженими підрядником і погодженими із замовником, якщо інше не передбачено контрактом (договором) на виконання робіт. У вільних рядках Акта наводяться дані про види, обсяги і вартість виконаних робіт у звітному періоді. Довідка типової форми № КБ-3 є підставою для розрахунків між замовником і підрядником за виконані роботи. На практиці досить часто перевагу віддають Акту і складають його навіть тоді, коли Наказ № 237/5 дозволяє обмежитися Довідкою. Це не є порушенням, оскільки Акт містить більш докладну інформацію.

Похожие записи: